Προϊόντα Hand and Wrist Saddle Pyrocarbon CMC

Saddle Pyrocarbon CMC

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μεταφράσεις.

Pyrocarbon CMC

Combining advanced material with anatomic design

Radiopaque prostheses
a l l ow for i n t r a o p e r a t i ve
v e r i f i c a t i o n of implant
position and post
operative assessment.

anatomic  design • semi-constrained hemi design
 • open saddle-shaped head
 • anatomic articular
  surface
 • cementless

 

 

 

 

Anatomic implant shape and easy-to-use
instrumentation promote implant alignment,
stability, and restored joint kinematics.

 • Bone removal is minimized.
 • Critical soft tissue structures are preserved.
 • Alignment Awl and Guides provide accurate visual reference along the bone axis
  promoting restoration of anatomic bone alignment.

Photomicrograph of bone
t i s s u e showing press f it
contact w i t h PyroCarbon.

PyroCarbon

advanced material

pyrocarbon articulation on cartilage

Implant Durability

 • Biocompatibility
 • Fatigue and Wear Resistance
 • Device Strength and Durability

Implant Stability

 • Biochemical and Biomechanical Compatibility promotes press f i t contact
 • Cementless - eliminating potential cement-related complications

Easy-to-use, Color-Coded
Instrumentation