Προϊόντα Hand and Wrist First Choice® DRUJ System

First Choice® DRUJ System

 

Transforming  Wrist Surgery

Η Ascension πέραν τον αρθροπλαστικών δακτύλων διαθέτει και την modular ολική FIRST CHOICE DRUJ και την ημιολική Partial Resurfacing νια την αποκατάσταση της ανατομίας της ωλενικής-κερκιδικής άρθρωσης είτε ως πρώτη επέμβαση αντί της κατά Sauve-Kapandji τεχνικής είτε ως αναθεώρηση προηγούμενης τέτοιας επέμβασης.


Partial Ulnar Head Replacement

Uniquely replaces the articular surface Maintains native ulnar styloid Preserves critical soft tissue structures

Modular Ulnar Head


Standard, medium and long collar options to address revision scenarios

 

 


Transforming   Extremities


First Choice® DRUJ System

One system, two implant options