Προϊόντα Knee Foundation Knee System

Foundation Knee System

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Foundation

 

 

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος FOUNDATION του Οίκου Encore Medical Inc. είναι μια πλήρης σειρά με πολλές επιλογές για το χειρουργό, όπως η οπίσθια σταθεροποίηση της μηριαίας πρόθεσης, η χρήση κνημιαίων και μηριαίων προθέσεων με τσιμέντο ή χωρίς, η χρήση κινητής πλατφόρμας και οι προθέσεις αναθεώρησης με block και στυλεούς για την στήριξη των μηριαίων και των κνημιαίων ογκωμάτων.
Στην ελληνική αγορά διατίθεται η ΜΙΚΑ σειρά εργαλείων με μικρότερους οδηγούς κοπής, οι οποίοι επιτρέπουν ακριβή κοψίματα και μικρότερη αφαίρεση οστικής επιφάνειας για μεγαλύτερη εφαρμογή των προθέσεων.

 

 

Contact with the Patellar
A sunrise view of the Foundation Knee shows the degree
of contact achieved between the femoral component and
the patellar component at high angles of flexion where the
stresses on the patella are the greatest.

 

 

 

 

Femoral Component

 • porous and nonporous
  options
 • cobalt-chromium alloy
 • extended patellar groove
 • deepened patellar groove
 • anatomic patellar track
 • prominent lateral-patellar flange
 • six sizes of left and right components
Posterior Stabilized Option
 • 130° flexion capabilities
 • size specific controlled rollback
 • 60° cam engagement
 • congruent articular surface
 • standard P.S. or constrained
  P.S. insert option
Stemmed Tibial Baseplate
 • asymmetric profile coverage
 • winged-keel stem
 • rounded anterior stem profile
 • porous option with four screw holes
 • non-porous option with no
  screw holes
 • six sizes of left and right components
 • non-porous option accepts tibial
  augmentation blocks
Patellar Component
 • all-polyethylene option with
  cement grooves
 • metal-backed Ti6AI4V option
 • three-peg fixation
 • two thickness options for all-poly patella
 • symmetrical flange design
 • five sizes (26mm-38mm)
Modular Tibial Inserts
 • symmetric design
 • modular snap mechanism
 • captured attachment screw
 • six sizes, five thicknesses (9mm-19mm)
 • ultra-congruent PCL sacrificing option


 

 

M.I.K.A.™ I n s t r u m e n ts
M.I.K.A. - Minimally Invasive Knee Arthroplasty
Smaller, sleeker
instruments for
minimally invasive
knee arthroplasty.