Προϊόντα Spine Varilift System

Varilift System

REVOLUTIONARY TECHNOLOGY PROMOTES NATURAL LORDOSIS.

 

Σύστημα  VariLift Α.C.Ι.F

 


O διατεινόμενος κλωβός αντικατάστασης δίσκου του συστήματος VariLift ΑΟΙΡ απευθυνεται στην Αυχενική (με πρόσθια προσπέλαση) της Σπονδυλικής Στήλης. Οι κλωβοί έχουν κωνικό σχήμα, το οπίσθιο τμήμα του οποίου διατείνεται κατά την επιθυμία του χειρουργού, διορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη λόρδωση. Οι κλωβοί αυχενικής μοίρας VariLift διατίθενται σε διαμέτρους 7,5mm και 9mm.