Προϊόντα Hand and Wrist Pyrocarbon MCP

Pyrocarbon MCP

Ολικές Αρθροπλαστικές Δακτύλων από Pyrocarbon

Photomicrograph of
bone tissue in direct
contact with PyroCarbon
resulting in biological
fixation of implants.

advanced material

PyroCarbon

Elastic modulus of
metal is much greater
than that of bone or
PyroCarbon. PyroCarbon
minimizes bone loss
due to stress shielding.

Ο αμερικανικός οίκος Ascension Orthopedics διαθετεί στην ελληνική αγορά σειρά ολικών αρθρο- πλαστικών από Pyrocarbon για την άκρα χείρα, την PIP για την φαλαγγο-φαλαγγική άρθρωση, την MCP για την μετακαρπο-φαλαγγική άρθρωση και την CMC για την καρττο-μετακαρπική άρθρωση. Αυτές οι προθέσεις κατασκευάζονται από στερεό άνθρακα (Pyrocarbon), ένα υλικό δοκιμασμένο επί σειρά ετών για την αντοχή του έναντι της τριβής και της συμβατότητας με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Implant Stability

PyroCarbon's biochemical and biomechanicai compatibility promotes biological fixation resulting in a stable bone/implant interface.

  • Inert nature of PyroCarbon eliminates concern with silicone and other less biocompatible materials.
  • No cement required, eliminating potential cement-related complications.

 

Implant Durability

Over 3 million PyroCarbon mechanical heart valve prostheses have been implanted since 1969', demonstrating:

  • Biocompatibility - 15 million patient-years of experience with PyroCarbon cardiac valve prostheses demonstrate biocompatibility.

PyroCarbon is the
material of choice
for fabrication of
mechanical cardiac
valve replacements
(On-X® valve shown).

Fatigue and Wear Resistance - Critical structures of cardiac valves demonstrate outstanding PyroCarbon on PyroCarbon wear and fatigue resistance after lab testing and clinical experience in excess of 600 million cycles of heart function.3·4

Strength - Critical components of life sustaining cardiac valves have relied on PyroCarbon's strength for over 30 years.
PyroCarbon is also ideally suited for the

manufacture of finger joint prostheses.5·6·78

  • The Ascension MCP implant's stem strength was not reduced after cyclic loading of 8 to 80 lbs. for 10 million cycles.9
  • Lab testing has shown the wear rate for a PyroCarbon on PyroCarbon joint surface is less than one tenth that of metal on UHMWPe.9
  • Tissue samples examined during long term follow-up of PyroCarbon MCP implants averaging 11.8 years showed no evidence of particulate synovitis or intracellular wear particles.10

 

 

Restored Joint Function
Anatomic implant shape and easy-to-use
instrumentation promote implant alignment,
stability, and restored joint kinematics.
  • Bone removal is minimized
  • Critical soft tissue structures are preserved
  • Anatomic bone alignment is restored
  • Functional joint mechanics and range of
motion are re-established

Radiopaque prostheses
allow for Intraoperative
verification of implant
position and post
operative assessment.

 

anatomic design

Precise, Color-Coded
Instrumentation

Alignment Awl and Alignment Guides
The Alignment Awl accepts a uniquely
designed parallel external alignment guide
providing an accurate visual alignment
reference along the bone axis.

Precise, Captured-Blade Cutting Guides
Mounted on either the Alignment Awl or
broaches, the proximal and distal cutting
guides are easily aligned and control the initial
resections. The osteotomy is completed by
removing the guide and following the plane
established by the guided cut.

Ascension® MCP

PyroCarbon Total Joint