Προϊόντα Shoulder and Elbow Modular Radial Head

Modular Radial Head

The shape, the size, the fit


Επίσης η Ascension διαθέτει στην ελληνική αγορά το σύστημα Αντικατάστασης Κεφαλής Κερκίδας (MRH) απο­τελούμενο από 6 διαφορετικές κεφαλές και 4 μεγέθη στειλεού για την κερκίδα. Η modular πρόθεση τοποθετεί­ται χωρίς τη χρήση ορθοπεδικού τσιμέντου και διατηρεί ανέπαφους τους μαλακούς ιστούς που στηρίζουν την άρ­θρωση του αγκώνα.

Radiopaque prostheses
allow for intraoperative
verification of implant
position and post
operative assessment.

design

anatomic

 

 • stem and head sizes to fit your indications and patient anatomy
 • articular friendly shape - reduces edge loading on the
  capitellum and radial notch allows
  for annular ligament closure
 • cementless
 • Bone removal is minimized
 • Critical soft tissue structures
  are preserved
 • Alignment Awl and Guides
  provide accurate visual
  reference along the bone
  axis promoting restoration
  of anatomic bone alignment
In Situ Assembly Instruments: Stem Holder and Head Impactor

Ascension® Modular Radial Head

simplified

instrumentation

 • simplified instruments provide a reproducible outcome
 • in-wound or back table assembly option