Προϊόντα Hip R120 - R120PC Modular Stem

R120 -R120PC Modular System

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου R120™

με Modular Αυχένα

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου του Αμερικανικού Οίκου Encore Medical Inc έχει τη δυνατότητα τριών διαφορετικών σε μήκος αυχένων (32mm,35mm και 38mm) με δύο γωνίες 8° και 12°, για την αρτιότερη επιλογή του offset και την αποκατάσταση της γωνίας dnteversion. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης με συμβατικές χειρουργικές μεθόδους ή με μικροχειρουργική μέθοδο.

Ο στυλεός για το μηριαίο οστό διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μεγέθη με χρήση ή όχι ορθοπεδικού τσιμέντου οστών και έχει porous coated επικάλυψη στο άνω τεταρτημόριο. Η Encore Medical χρησιμοποιεί μία ξεχωριστή τεχνική για την κάλυψη με πόρους των εμ- φυτευμάτων της, την 3D MATRIX, που επιτρέπει την ανάπτυξη πορώδους επιφάνειας 6ι% παρέχοντας άριστη οστεογένεση.