Προϊόντα Spine Varifix System

Varifix System

 

Σύστημα VariFix

Το σύστημα \/ariFix είναι ένα μονοδικού σχεδιασμού σύστημα Οπίσθιας Σπονδυλοδεσίας  με μονοαξονικές διαυχενικές βίδες, οι οποίες συνδέονται με τις ράβδους με πολυαξονικούς σφιγκτήρες, μετατρέποντας το σύστημα από   μονοαξονικό σε πολυαξονικό διεγχειρητικά και ανάλογα το επίπεδο.

Οι βίδες έχουν 4 διαφορετικές διαμέτρους (5.0mm  έως 7.5mm) και  μήκη από 35-55mm , οι πολυαξονικοί σφιγκτήρες ποικίλουν σε γωνίωση, κλίση και μήκος ενώ ο μηχανισμός κλειδώματος της ράβδου είναι top-loading.